Επικοινωνία

Επικοινωνία

Έκθεση

Διεύθυνση: Μονής Πρεβέλης 101, ΤΚ 71306, Ηράκλειο (lat 35.3305449, long 25.1377328)

Τηλέφωνο: 2810282100, 2810214100 Fax: 2810282224

Εργοστάσιο

Διεύθυνση: Οδός Ρ ΒΙΠΕ Ηρακλείου, ΤΚ 71601, Ηράκλειο (lat 35.3210238, long 25.1776654)

Τηλέφωνο: 2810380440 Fax: 2810380555


Top