Επιδοτούμενα Προγράμματα

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Επιδοτούμενα προγράμματα 

Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας. Τα κτήρια στην Ελλάδα έχουν υψηλά ποσοστά συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Στην εποχή μας η εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων αποτελεί προτεραιότητα όλων μας. Η Αναδόμηση αναλαμβάνει υπεύθυνα, αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα το σύνολο των διαδικάσιων που χρειάζονται, από την σύνταξη του φακέλου μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Εσείς συμπληρώνετε μόνο μία αίτηση.
Τα επιδοτούμενα προγράμματα (π.χ. εξοικονομώ κατ’ οίκον) είναι συγχρηματοδοτούμενα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, τα οποία παρέχουν κίνητρα στους ιδιώτες και του επαγγελματίες, προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου τους, εξοικονομώντας χρήματα, ενέργεια και παράλληλα συμβάλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλόγως το πρόγραμμα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, μεμονωμένα διαμερίσματα και επαγγελματικοί χώροι. Προβλέπεται δυνατότητα λήψης δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του επενδυτή. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή του προϋπολογισμού της αίτησης.
Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα:
1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση     προκαταβολής.
4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Top