Επιμέτρηση - Προσφορά

Επιμέτρηση - Προσφορά

Κάθε ακίνητο είναι μοναδικό και έχει ξεχωριστές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι δεν ταιριάζουν όλα τα συστήματα (και όλα τα μοντέλα) σε κάθε ακίνητο.  Προσπαθώντας λοιπόν να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το ανάλογο σύστημα για τις ξεχωριστές ανάγκες του ακινήτου σας, στέλνουμε τεχνικό της εταιρίας μας στον χώρο σας για αξιολόγηση του χώρου, μελέτη και επιμέτρηση.
Χωρίς καμία επιβάρυνση για εσάς, μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα του χώρου σας, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράμετρο και ιδιαιτερότητα που μπορεί να υπάρχει. Αρχικά γίνεται η επιμέτρηση των ανοιγμάτων, στη συνέχεια ολοκληρωμένη επεξήγηση και παρουσίαση των πιθανών λύσεων, όπου προτείνουμε τις ιδανικότερες ιδέες και λύσεις, μέσα από μια άρτια τεχνική μελέτη, όπου αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, με όλες τις τεχνικές τους λεπτομέρειες, το τελικό κόστος κατασκευής και τον ακριβή χρόνο παράδοσης του έργου.

Top