Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Για την Αναδόμηση η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί θεμελιώδη αξία. Η κοινωνική ευσυνειδησία, η ασφάλεια του προσωπικού στο χώρο εργασίας και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα είναι κάποια από τα βασικότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εταιρία. Η Αναδόμηση αποδεικνύει την εταιρική της υπευθυνότητα με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και προς την ευρύτερη κοινότητα στην οποία υπάγεται. Τα προϊόντα που εμπορεύεται και κατασκευάζει, ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προδιαγραφές, είναι ανακυκλώσιμα και σχεδιάζονται με σκοπό την ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα με τη σήμανση CE, που σημάνει ότι συμμορφώνονται απόλυτα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης η ασφάλεια και η υγεία στο εργασιακό περιβάλλον είναι βασική αρχή της εταιρίας. Σκοπός είναι η παροχή ποιότητας ζωής στους εργαζομένους και σεβασμός στα εργασιακά δικαιώματα τους.

Top