Κατασκευή - Τοποθέτηση

Κατασκευή - Τοποθέτηση

Κατασκευή Κουφωμάτων

Η επιλογή υλικών και ο τρόπος κατασκευής των κουφωμάτων χαρακτηρίζουν την πραγματική αξία του κουφώματος. Η τεχνογνωσία του κατασκευαστή και τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί για την κατασκευή είναι τα σημαντικότερα στοιχειά για ένα υψηλού επίπεδου τελικό αποτέλεσμα. Πολύ σημαντικό και κομβικό ρόλο παίζουν επίσης τα υλικά της κατασκευής, ώστε τα προφίλ και τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εκάστοτε συστήματος.
Η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα για την τέλεια κοπή και επεξεργασία των προφίλ. Επίσης το προσωπικό μας διαθέτει άριστη τεχνική κατάρτιση δίνοντας μεγάλη σημασία στην λεπτομέρεια. Η Αναδόμηση συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο των προφίλ των κουφωμάτων και των ανάλογων εταιριών εξαρτημάτων και μηχανισμών, ακολουθώντας πιστά τις κατασκευαστικες προδιαγραφές του καθε συστήματος. Όλες οι κατασκευές συνοδεύονται από σήμανση CE και 10ετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας.


Τοποθέτηση Κουφωμάτων

Η σωστή τοποθέτηση είναι ισάξιας σημασίας με την σωστή κατασκευή του κουφώματος. Με την ορθή τοποθέτηση τους κουφώματος, σε συνάρτηση με την χρήση πιστοποιημένων προιόντων επιτυγχάνουμε τις εφαρμογές και τις επιδόσεις που μας προσφέρουν τα νέας γενιάς συστημάτα. Αυτό που η εμπερία μας, η τεχνογνωσία μας και η τεχνολογια εγγυάται, είναι πιστοποιημένο αποτέλεσμα, με εγγύηση και ιδανική εφαρμογή της κάθε κατασκευής.

Top